By November 18, 2013 Read More →

Spotkanie informacyjne nt. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

ehic ulotka

Chcesz się dowiedzieć do czego uprawnia EKUZ, jak aplikować i jak z niej korzystać?
Zapraszamy na spotkanie informacyjne na w/w temat. Po przedstawieniu informacji odbędzie się dyskusja. Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wymiany doświadczeń serdecznie zapraszamy.
Spotkanie jest organizowane przez Polską Grupę przy Cairde.
Termin: 20 listopada 2013 r. (środa) o godz. 11.00
w siedzibie Cairde
Adres: 19 Belvedere Place, Dublin 1

Ulotka nt. EKUZ http://cairde.ie/resources/information-leaflets/

Posted in: Polish Community

Comments are closed.