By April 10, 2012 Read More →

Spotkania dla Polakow z przedstawicielami ZUS

zusWychodząc na przeciw zainteresowaniu polskich obywateli uzyskaniem szczegółowych informacji z zakresu ubezpieczenia społecznego, Wydział Konsularny RP w Dublinie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu zorganizowal cykl dwóch spotkań informacyjnych. Specjaliści ZUS wyjaśnili:

– gdzie najlepiej się ubezpieczyć w Polsce czy w Irlandii,
– dlaczego ubezpieczenie społeczne jest ważne,
– co to jest koordynacja świadczeń,
– jakie przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego,
– jak przyznawane są emerytury i renty,
– komu przysługują zasiłki chorobowe i kto je wypłaca.


Posted in: Polish Community

Comments are closed.