Rosyjski

Centrum Informacji i Ochrony Praw w Zdrowia

W centrum:

Możesz się dowiedzieć o ich prawach w dziedzinie zdrowia

  • Możesz uzyskać pomoc w przypadku problemów
  • Możesz dowiedzieć się więcej na temat systemu opieki zdrowotnej w Irlandii
  • W centrum można uzyskać informacje w języku rosyjskim

Wszystkie usługi są bezpłatne i poufne