Próbkę Dodawanie syna / córki do rodziny kart medycznych

Próbkę Dodawanie syna / córki do rodziny kart medycznych

Nazwa: XXX

Adres: XXX

Numer kontaktowy: XXX

Do:

Jednostka Rejestracja klienta,

P.O.Box 11745

Finglas,

Dublin11

 

Data: XX / XX / XX

 

Re: Dodanie syna / córki do mojego rodzinnego kartę medyczną

 

Szanowni Państwo:

 

Piszę ten list w związku z moim rodzinnym karty medycznej. Jestem o zatwierdzenie dodać mój syn / córka (Nazwa: XXX PPS Nie. XXXX Data urodzenia: XX / XX / XX - odpis aktu urodzenia dołączone) na moim rodzinnym kartę medyczną.

 

Moja rodzina Card medyczne są następujące:

Panie XXX numer PPS: XXX Numer GMS: XXX

Moja żona: Nr XXX PPS: Nr XXX GMS: XXX

Aktualny adres: XXXX

Dziękuję za współpracę na ten wniosek. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, proszę nie wahaj się skontaktować się ze mną natychmiast.

 

Z poważaniem,

 

XXX

***Ten artykuł jest przez odniesienie Cairde QIAGEN tylko, Cairde QIAGEN nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ***

Publikacja jest do stosowania jako jedyne przewodnikiem, Cairde nie ponosi odpowiedzialności za błędy