Raporty

Ethnic Minorities and Mental Health in Ireland: Barriers and Recommendations. 2015

Inequalities in mental health within any community impact society as a whole. This Report documents findings of consultations done as part of ‘Be Aware. Dobrze. Migrant Mental Health Initiative.’ Participants of the project, drawing on their own lived experiences, demonstrated the impact of a wide variety of social determinants on the mental health of the communities in which they live.

Mniejszości etniczne i Zdrowia Psychicznego Stanowisko

Ten raport został opracowany przez krajowego koalicji Mental Health Reform. Papier podkreśla znaczenie poprawy dostępu do opieki zdrowia psychicznego dla osób z mniejszości etnicznych, Łącznie z podróżnych.

Papier został napisany przez MHR po konsultacji z przedstawicielami mniejszości etnicznych w Irlandii w tym Cairde.

NSpołeczności EW i zdrowia psychicznego w Irlandii. 2008

Projekt ten zgromadził uniwersytecki UCD oraz NGO Cairde zająć mentalne potrzeb zdrowotnych imigrantów w Irlandii. Grupy fokusowe były zwoływane z grup i organizacji powiązanych z Cairde ramach Forum Zdrowia mniejszości etnicznej.

Oceny stanu zdrowia i potrzeb związanych z mniejszościowych grup etnicznych w północnej Dublina Wewnętrznej. 2006

Ocena ta była częścią szerszego programu Wspólnota Rozwoju i Zdrowia, którego celem jest opracowanie modelu udziału społeczności w podstawowej opiece zdrowotnej wśród mniejszości etnicznych. Pełny dokument.

 

Inne raporty