Aims and objectives

community liaisonsOgólnym celem inicjatywy jest zwiększenie udziału mniejszości etnicznych w zakresie zdrowia psychicznego, w tym usług zdrowia psychicznego; promocja zdrowia psychicznego społeczności lokalnych i polityki ochrony zdrowia psychicznego.

 

 

 

 

Cele projektu:

  • Aby ułatwić udział mniejszości etnicznych w identyfikacji ich potrzeb zdrowotnych i psychicznych barier w dostępie do adresowania usług zdrowia psychicznego;
  • Do budowania umiejętności i zdolności liderów społeczności mniejszości etnicznych / działaczy w celu zaangażowania własnych społeczności w promowaniu zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia;
  • Wspólnie opracować zalecenia / strategii w celu rozwiązania pojawiających się problemów i wpływu na politykę w zakresie zdrowia psychicznego;
  • Budować partnerstwo z organizacjami non-ustawowych i statutowych w celu podniesienia świadomości zagadnień zdrowia psychicznego i barier do usług zdrowia psychicznego, doświadczają mniejszości etniczne;
  • To improve information on ethnic information and mental health via research;
  • To influence policies;