Zdrowie psychiczne

launchBieżące prace Cairde w dziedzinie zdrowia wskazują, że wiele kwestii prowadzących do wykluczenia osób żyjących z kwestiami zdrowia psychicznego wymaga przywództwa, aby wyjść z w swoich społecznościach, Aby te problemy do rozwiązania. Ta nauka spowodowała Cairde angażowanie szerokiego podejścia wspólnotą kierowania szersze członkowie mniejszości etnicznych społeczności do udziału w dyskusji na temat zdrowia psychicznego. Cairde explored the barriers and pathways of access to mental health services among minority ethnic groups.

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa zdrowie psychiczne mniejszości etnicznych w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem dostęp i używać w zakresie zdrowia psychicznego; promocja zdrowia psychicznego społeczności lokalnych i polityki ochrony zdrowia psychicznego.

Kontekst

Przygotowujące do bycia Well. Mental Health guide for Ethnic Minorities in Ireland