Nasza misja

Misja

Cairde jest organizacja pracy rozwój społeczności zwalczania nierówności zdrowotnych wśród mniejszości etnicznych poprzez poprawę dostępu mniejszości etnicznych do usług zdrowotnych, i etnicznych mniejszościowy udział w planowaniu i realizacji zdrowia.

Cel

Cairde zamierza w ciągu najbliższych trzech do czterech lat realizacji działań, które będą widoczne mieć wymierny wpływ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej do wybranej liczby upośledzonych mniejszości etnicznych w Dublinie.

Grup docelowych,

Cairde współpracuje z upośledzonych mniejszości etnicznych z kontynentu Afryki; Europa Wschodnia i kraje bałtyckie.