Wpływanie Planning

Wpływanie Planning >>> Badania & Polityka

Cel: Wpływ na rozwój podstawowej opieki poprzez odpowiednie badania, dane, wnioski polityczne i udział w kluczowych struktur.

  1. Aby podkreślić mniejszości etnicznych doświadczeń i wyników z ich stosowania podstawowej opieki;
  2. Aby podkreślić bariery podstawowej opieki i podejścia modelowe rozwiązania tych barier;
  3. Aby wziąć udział w planowaniu; wdrażanie i monitorowanie strategii zdrowotnych rząd, które mają wpływ na dostarczanie podstawowej opieki zdrowotnej dla mniejszości etnicznych.