Poprawa Dostawę

Poprawa Dostawę >>> Udział

Cel: Aby zbudować i obsługiwać etnicznej mniejszości do udziału w planowaniu i realizacji podstawowej opieki.

  1. Aby zbudować udziału mniejszości etnicznych w planowaniu, dostawa i monitorowanie lokalnego świadczeniu usług zdrowotnych;
  2. Aby zainicjować modeli partnerstwa które budują szerszej społeczności / statutowe wsparcie dla mniejszości etnicznych udziału;
  3. Aby promować ustawowego / etnicznych mniejszości interakcji; zaręczynowy; i co-podejmowanie decyzji dotyczących planowania i dostarczania usług zdrowotnych.