Obszary działań

Cairde ma na celu wdrożenie działań, które będą widoczne mieć wymierny wpływ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej dla wybranej liczby niekorzystnej sytuacji mniejszości etnicznych w Dublinie.

Cairde współpracuje z upośledzonych mniejszości etnicznych z kontynentu Afryki; Europa Wschodnia i kraje bałtyckie.

OBSZARY DZIAŁANIA